Јавна здравствена установа

Во ЈЗУ ЗД Железничар Скопје има и концесионери – матични лекари, стоматолози и забна техника.

Тие се организирани во Приватни здравствени установи, а ние им издаваме простории под закуп.

Матични семејни лекари

ПЗУ Рефена практика:  Д-р.Мирослава Шевченко и Д-р Менка Ганчевска

ПЗУ Дијагноза прима: Д-р.Михајло Ќулумов и Д-р. Биљана Стојановиќ

ПЗУ Панакеа медика: Д-р. Љубинка Ковачева и Д-р Душица Петрушевска

ПЗУ Санитас медика: Д-р. Дијана Јармова и Д-р. Гордана Пендевска Грибовска

 

Матичен лекар педијатар

ПЗУ Д-р. Јула Јосимовска

 

Матични лекари стоматолози

ПЗУ Бети дентика: Д-р. Елизабета Лулева

ПЗУ Белладонна дент:  Д-р. Марина Петеска Ристиќ

ПЗУ Тим дентал:Д-р.Симона Најческа Иванова

 

Лекари специјалисти протетичари

ПЗУ Протетика С и С: Д-р. Борис Станков и Д-р.Зоран Спасов

 

Забна техника

ПЗУ Железничар: Лидија Хаџидимова, Дејан Малов